Какво трябва да знаем при регистрация на бизнеса си

Редовното следене на правните и регулаторни изисквания, само и единствено за да бъдеш в бизнеса, представлява постоянна борба за собствениците на малък бизнес. Една от областите, които създават най-голямо объркване, особено за новите собственици на бизнес, е процесът на „бизнес регистрация.“

Има много аспекти на регистрация на бизнес – включително учредяване, регистрация в данъчните власти, регистриране на търговско наименование и така нататък. Въпреки това, не всички бизнеси трябва да изпълнят всички тези стъпки.

Ето какво трябва да знаете:

Търговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване на определени обстоятелства в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, за да извършват своята дейност. Тези общи обстоятелства включват търговската фирма – наименованието, седалището, адресът на управление, предмета на дейност, лицето, което ще управлява и представлява бизнеса, собственика на фирмата. Дружественият договор и капиталът на предприятието са специфични обстоятелства, които се вписват в Търговския регистър само при регистрация на търговски дружества.

В случай, че притежавате електронен подпис, можете да спестите 50% от таксата за регистрация, ако подадете документите си онлайн. Във всяка една териториална дирекция на Агенция по впиванията в страната, независимо от адреса на седалището на фирмата, можете да подадете документи за регистрация на хартиен носител. В срок от 3 работни дни трябва да е взето решение, което можете да проверите на уебсайта на Агенцията по вписванията.

Преди регистрацията обаче е важно да прецените коя легална форма на Вашето дружество ще бъде най-подходяща за бизнеса Ви. Най-разпространените форми са ООД / ЕООД и ЕТ., но можете да направите регистрация и като АД, АЗЗД, СД и др.

Процедурата и таксата за регистрация при всеки вид са различни, но в бъдеще това оказва влияние върху необходимото счетоводство, данъците, осигуряването и всякакъв административни задължения. Най-добре е на този етап да получите мнение от професионален счетоводител и юрист, за да направите подходящия избор.

След като се регистрирате задължително ще получите своя уникален Единен идентификационен код (ЕИК).

Имате право да вписвате промени след регистрацията на фирмата в Търговския регистър в срок от седем дни, след настъпването на промяната – нов адрес, управител и др.

Регистрацията на фирма е първото нещо, което трябва да направите при започването  на бизнес, но нещата далеч не се изчерпват с това и понякога се налагат допълнителни регистрации, които са свързани например със самия обект, където се извършва дейността.